REGULAMIN SKLEPU ELEKTRYCZNEGO.EU

1.       Właścicielem sklepu www.sklepelektryczny.eu  jest Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe ELBUD-IMPEX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wpisana do Rejestru Przedsiębiorców  prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla. m.st.Warszawy w Warszawie , XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru  Sądowego   pod numerem 0000042096, o numerze identyfikacji podatkowej NIP: PL522-10-58-992, o numerze REGON 011629206.

2.       Zamówienia w internetowym sklepie www.sklepelektryczny.eu  można składać na stronach internetowych lub listem e-mail

3.       Firma Elbud-Impex realizuje zamówienia wyłącznie na terenie Polski złożone przez osoby fizyczne pełnoletnie lub osoby prawne mające swój adres zamieszkania lub siedzibę na terenie Polski.

4.       Warunkiem realizacji złożonego zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia, w szczególności podanie numeru telefonu oraz adresu e-mail umożliwiających potwierdzenie zamówienia.

5.       Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej sklepu podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.   Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia.   Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie sklepu, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny lub warunków wyprzedaży.

 

6.       Dane podawane podczas rejestracji klienta będą przetwarzane przez firmę ELBUD-IMPEX wyłącznie w celu realizacji zamówień, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych i nie będą udostępniane osobom trzecim.

7.       Zamówienia potwierdzane są w ciągu 24 godzin roboczych od momentu otrzymania zamówienia. O otrzymaniu zamówienia sklep informuje listem e-mail przesłanym na podanym w formularzu adres.

8.       Za zamówione produkty można płacić gotówką przy odbiorze (za pobraniem) lub przelewem na konto po złożeniu zamówienia (przedpłata).

9.       Płatność  „za pobraniem”   może  być  realizowana przy zamówieniach o wartości nie przekraczającej   2 000,00 zł brutto.

10.    Po otrzymaniu zamówienia z wybraną opcją „płatność za pobraniem” sklep prześle na podany w formularzu adres e-mail potwierdzenie przyjęcia zamówienia wraz z jego wartością, którą należy uregulować kurierowi gotówką w momencie otrzymania przesyłki.

11.    Po otrzymaniu zamówienia z wybraną opcją „płatność przelewem” sklep prześle na podany w formularzu adres e-mail potwierdzenie przyjęcia zamówienia, na podstawie którego należy dokonać przedpłaty. Przy realizacji płatności należy powołać się na numer zamówienia. Zamówienie zostanie zrealizowane niezwłocznie po zaksięgowaniu wpłaty na koncie firmy. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT lub paragon fiskalny.

12.    Wszystkie zamówione produkty dostarczane są przesyłką kurierską. Dostawa następuje zwykle w godzinach 9-17 w ciągu jednego – trzech dni roboczych od momentu potwierdzenia wysłania zamówienia. Dokładny termin dostawy uzależniony jest od wagi przesyłki i pory dnia w jakiej zamówienie zostało potwierdzone.

13.    Opłata za dostawę wynosi odpowiednio: 16 zł przy przedpłacie na konto paczki do 30 kg oraz 20 zł przy przesyłkach „ za pobraniem”  paczki  do 30 kg.

14.    Wszystkie towary zakupione w internetowy sklep www.sklepelektryczny.eu  są fabrycznie nowe i objęte gwarancją producenta lub jego autoryzowanego przedstawiciela na terenie Polski lub firmy ELBUD-IMPEX. 

15.    Produkty oznaczone jako „wyprzedaż” są produktami nie używanymi, ale ich data produkcji może być dłuższa niż jeden rok. Produkty te są objęte 12-miesięczną gwarancją licząc od daty zakupu. 

16.    Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi na karcie gwarancyjnej i we wskazanej sieci serwisowej. 

17.    Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki, które powstały podczas transportu będą rozpatrywane tylko w przypadku spisania w obecności przedstawiciela firmy spedycyjnej protokołu reklamacyjnego w momencie odbioru przesyłki. 

18.    Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 roku „O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny” konsument może zrezygnować z towaru kupionego w naszym sklepie bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki. Jest to możliwe tylko wówczas, gdy towar nie był używany, kopiowany, ani nie został w żaden sposób zniszczony (dotyczy to także opakowania). Zwracany towar należy odsyłać razem z otrzymaną wraz z nim fakturą lub paragonem fiskalnym. Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 14 dni przelewem bankowym na konto wskazane przez Klienta. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. Koszt odesłania towaru pokrywa Klient i nie podlega on zwrotowi. 

19.    Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w przypadku świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą oraz dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na nośnikach programów komputerowych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania. 

20.    W przypadku klientów nie będących konsumentami nie mają zastosowania postanowienia pkt 18 niniejszego regulaminu .

21.    Złożenie zamówienia w sklepie www.sklepelektryczny.eu  oznacza akceptację postanowień niniejszego regulaminu.

22.    Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Wszelkie zmiany regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie sklepu. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

23.    Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego.

24.    W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego i przepisy Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

 

© 2010 SKLEP ELBUD-IMPEX Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt & cms: www.zstudio.pl
Formularz kontaktowy:
Nie znaleźli Państwo szukanego towaru w sklepie?
Zadzwoń do nas!
(42) 716 43 18-19